Pesten, intimidatie en discriminatie

I

ntimidatie? Dat slaan wij er hier wel uit!’ Dat is, kort samengevat, de mening over pesten en discriminatie op de werkvloer bij een groot productiebedrijf. Een groepje fabrieksarbeiders neemt het initiatief tot het project ‘intimidatie te lijf’ dat door Kantharos is ontwikkeld en uitgevoerd. Er wordt in het bedrijf intensief aandacht besteed aan het onderwerp met een spelprogramma, trainingen, een publiciteitscampagne en de aanstelling van vertrouwenspersonen.

Een effectonderzoek na twee jaar laat zien dat de resultaten er niet om liegen.

  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen gein, ongein en pesten.
  • Met name mensen die deel hebben genomen aan het programma herkennen pesten sneller en stellen het aan de orde.
  • Was vroeger de reactie: ‘daar moet je tegen kunnen!’, nu is de reactie veel vaker ‘mot dat nou?’.


Programma-aanbod:

продвижения сайтаинтернет для продвижение бренда это

Back to top