Omgaan met racisme

K

antharos is één van de eerste organisaties in Europa, die een methode ontwikkelde om discriminatie en racisme in organisaties aan de orde te stellen en aan te pakken. Met deze methode heeft Kantharos veel succes in zowel Nederland als in België en Duitsland.

Een voorbeeld
Voor het zwarte personeel van een reinigingsdienst was de maat vol toen opnieuw een witte collega in aanmerking kwam voor één van de weinige promotiekansen. De zwarte leden van de ondernemingsraad belegden een bijeenkomst voor het zwarte personeel. Voor het eerst werd openlijk en collectief lucht gegeven aan de klachten over achterstelling en racistische bejegening. De organisatie was geschokt. Er leek een wig gedreven tussen dagelijks met elkaar samenwerkende collega’s.


Kantharos werkte ruim een jaar met deze organisatie. Training en coaching ‘on the job’ van management en opzichters, training van alle medewerkers en coaching van de in het leven geroepen werkoverleggen, brengen langzaam een verandering in het werkklimaat op gang.

Dit is één van de interculturele conflictsituaties waarin Kantharos het verzoek kreeg de organisatie te helpen gerezen problemen aan te pakken.

Opname van nieuwkomers die ‘anders’ zijn in een organisatie verloopt niet altijd makkelijk en leidt in sommige gevallen tot onrust of zelfs conflicten. Maar gelukkig komt het niet altijd zo ver.

Interventies als de bovenstaande zijn in hoge mate maatwerk.

Andere voorbeelden van opdrachten:

parties and celebrationsкак продвигать юридические услуги

Back to top