Omgaan met cultuurverschillen

C

ultuur is hoe je gewend bent de dingen te doen. Iedere cultuur heeft de neiging de eigen manier van doen, de eigen waarden en normen als de beste te zien en tot de ‘vanzelfsprekende normaliteit’ te verheffen. Tegelijkertijd zijn we vaak beperkt en veelal bevooroordeeld geïnformeerd over ‘andere’ culturen met name die van de zogenaamde minderheidsgroepen. Als gevolg zijn vooroordelen en stereotypen ongewild en veelal onbewust aanwezig en bepalen zij onbedoeld ons handelen. Cultuurverschillen stellen dan ook specifieke eisen aan samenleven en samenwerking.

Een voorbeeld

Een provinciale hulpverleningsinstelling krijgt zowel in haar personeels- als in haar cliëntenbestand steeds meer te maken met een etnisch culturele diversiteit. De organisatie biedt haar personeel een bijscholing om het beter toe te rusten met die verschillen om te gaan. Het hele management van de organisatie krijgt als eerste een tweedaagse training. Daarna wordt per regio een ‘Collectieve Startdag’ georganiseerd, waarin het thema met de nodige tam-tam wordt geïntroduceerd. In vervolg op de startdagen worden zowel de managers als de werkbegeleiders in de afzonderlijke regio’s, een jaar lang gecoached bij de implementatie van het omgaan met cultuurverschillen in de dagelijkse werkzaamheden.


Enkele andere voorbeelden van opdrachten

чугунные сковороды

Back to top