Managen van diversiteit

H

et vormgeven aan de ‘diverse’ organisatie is in de komende jaren één van de opgaven waar Nederlandse organisaties voor staan. Organisaties hebben in toenemende mate te maken met een etnische en culturele diversiteit in hun klanten en/of personeelsbestand. Het is voor de hedendaagse manager en voor medewerkers noodzakelijk over vaardigheden te beschikken, waarmee adequaat leiding kan worden gegeven aan en samen kan worden gewerkt met mensen van verschillende culturele achtergronden. Bovendien is het van belang de organisatie door te lichten ten behoeve van maatregelen die ‘insluiting’ van ‘anderen’ mogelijk maken.

Onder diversiteit verstaan wij zowel verschillen in culturele achtergrond op basis van etniciteit, sekse, sociale klasse, handicap, leeftijd en seksuele voorkeur, als professionele verschillen op basis van vakgebied, niveaus in de organisatie, salarisgroepen, tussen afdelingen etc…

Kantharos heeft op dit gebied een grote variëteit aan programma’s en projecten ontwikkeld. Zij biedt deze aan voor alle lagen in de organisatie, toegesneden op de context van het bedrijf of instituut.


Enkele voorbeelden van opdrachten

цена поддержка сайтапродвижение сайта yandex

Back to top